اطلاعات تماس

پگاه مسیرهای ارتباطاتی متنوعی را برای ارتباط گیری مخاطبان و مصرف کنندگان خود در نظر گرفته
تا با هرنوع سلیقه و امکاناتی بتوانید با ما در ارتباط باشید. اگر علاقمند به ارسال نامه، تماس تلفنی، یا ارتباطات جدیدتری از
جنس شبکه‌های اجتماعی هستید، یکی از مسیرهای پیشنهادی زیر را انتخاب کنید. اگر هم علاقمند بودید از فرم زیر این
صفحه می توانید برای ارسال نظرات و پیشنهادهای خود استفاده کنید تا دیدگاه شما در هر بخشی به مدیران و معاونین منتقل شود.
کد اقتصادی: 411157466155
شناسه ملی: 1068004503
شماره ثبت: 4819
اطلاعات تماس
آدرس
شهرکرد- کیلومتر 17 جاده شهرکرد - اصفهان-شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
صندوق پستی : 495-88155
کدپستی: 8834199175
اطلاعات تماس
صندوق پست الکترونیکی
info@pegah.ir
اطلاعات تماس
تلفن‌های تماس
038-32222287 -و 32222675-038- 03832222668-03832223533
ارسال پیام کوتاه: 3000640303
فکس : 32222398-038
اطلاعات تماس
شبکه های اجتماعی
اینستاگرام :

ارتباط با روابط عمومی

کاربران عزیز با نظرات و پیشنهادهای خود ما را در تمامی زمینه‌ها همراهی کنید.
همکاران بخش روابط عمومی شرکت کنار شما هستند تا ارتباطی دو سویه با ما داشته باشید.