مقالات علمی

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

مقایسه پروفایل اسید های چرب شیرخشک نوزاد با شیرگاو(Fatty acid profile comparison of baby milk powder with cow’s milk)

خواندن مقاله از لینک زیر : مقایسه پروفایل اسید های چرب شیر مادر، شیر خشک نوزاد با شیر گاو
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

تولید روغن مخصوص شیر خشک نوزاد برای اولین بار در ایران(production of a special oil for baby milk formula for the first time in Iran)

خواندن مقاله از لینک زیر : تولید روغن مخصوص شیر خشک نوزاد برای اولین بار در کشور
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

الیگوساکاریدهای شیر مادر و کاربرد آنها در شیر خشک نوزاد(Human milk oligosaccharides and applications in infant formula)

خواندن مقاله از لینک زیر : الیگوساکاریدهای شیر مادر و کاربرد آنها در شیر خشک نوزاد      
بهمن ۷, ۱۳۹۶

غنی کردن شیر خشک نوزاد با آهن