مزايده ها

بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

مزایده شماره۰۱-۹۹-فروش تعداد۳۰۰۰عدد( بشکه پلاستیکی۲۰۰لیتری کلمپ دار به همراه درب ،فود گرید)ضایعاتی

 اعلام قیمت ضایعات-۱ مزایده شماره۰۱-۹۹ شرکت شیر خشک نوزاد پگاه در نظر دارد بر اساس آگهی درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۰۱-۹۹مورخ۲/۱۲/۹۹اقلام ضایعاتی و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. شرایط عمومی بند۱-موضوع مزایده عبارتست از فروش تعداد۳۰۰۰عدد( بشکه پلاستیکی۲۰۰لیتری کلمپ دار به همراه درب ،فود گرید)ضایعاتی طبق مشخصات پیوست در محل شرکت […]